iiCCh lLiieBe nuuR iihn **.... siinCe toO 07.02.2011 [vor 7 Jahren]
lil shadoo, 5084 grossgmain
lil shadoo
weiblich
24 Jahre
5084 grossgmain
Online: vor 2 Jahren
lil shadoo's Wetter:
RegenMiRegen
16°25°
lil shadoo eine Botschaft schicken:
Interne Nachricht
Fotos auf denen lil shadoo verlinkt ist
Als Freund einladen
Als interessante Person merken
Ich Suche:
Freizeitpartner
Beziehung:
Vergeben
alLsoOw iiCch biin zuuRzaait 17 weeRdää am 30.11. 18 
haaB bRaaunääs haaR , biin 1, 78m groOss
haaBää bRaaunää auuGään
biin gewöhnuunGsbeDüüRftiiG
haaBää: eiinää kaatzää, eiinään huunD, 2 HaammsteeR
haaBää 4 GesCcwiisteeR. 1 bRuDeeR, 2 PflLeGeBrüüDeeR unD eiine pflLeGescChesteeR
haaBää eiinään FreeunD biin glLüüCcklLiiCch miit iihm.... <3
iin maainah fRaaizaaiD maaCchää iiCh geeRnää: Miit maainään fReeunDään unteeRweCchs saain, miit dem huunD spaZiieRään gehään, foRtgehään, saaufään , chilLään, hiRdlL eiiniiziiaGn, shishaan .....
iiCch haaBää eiinää eiiGeenää wooHnung,
MaCchää geeRaDää eiinää leehRää alLs eiinzeelLhaanDeelLskaauffRaau
maainää grösstään tRäuumää: säänGeeRiin weeRdään oDeeR sCchaauspiielLeeriin
wenns nuu woos wiisn wooOits dooun fRooOgts mii aFoOcCh....
daanqe 
ajja unnD baai Facebook heiisää iiCch: irreplaceable Jaqui
unnD baai MSN: prinzsess_biene@hotmail.com
baai eventshooters:prinzsess_sabsi
unnD baai sms.at habää iiCh nooCh aainen account, Hamster_Teddy, und: jaybiliebtihn 
[10 Fotos]
[1 Fotos]
[1 Fotos]
[8 Fotos]
[2 Fotos]
[11 Fotos]
Anonym
schrieb am 01.04.2012 - 13:24
mausiKüssend
schrieb am 08.12.2011 - 20:59
danke
schrieb am 30.11.2011 - 09:11